บริการของเรา

บริการของเรา

บริการจด Domain และจัดทำเว็บไซต์ในราคาถูกที่สุด
บริการดูแลและให้เช่าระบบ Mail Cloud Server ในราคาถูกที่สุด
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน
บริการออกแบบวางระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และ Server
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่
บริการติดตั้งระบบ LAN, Server
รับเดินสายแลน วางระบบ network
รับวางระบบคอมพิวเตอร์
รับวางระบบเครือข่าย
รับวางระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย
รับวางระบบ internet หอพัก, ร้านอาหาร, รานกาแฟ, บ้าน, บริษัท